Fødselshoroskop

Et fødselshoroskop er et billede af, hvordan planeterne stod på himlen, dengang du blev født.

Her vises dine potentialer og de udviklingsmuligheder du har. Her ligger også nøglen til at få en større forståelse af dig selv.

Med udgangspunkt i horoskopet vil du få et klart indblik i dine personlige handlemønstre og klarlægge årsagen til disse. På den måde får du bedre muligheder for at træffe de beslutninger, der er gode for dig.

Give dig værktøj til at finde nye måder at handle på.

Få større indsigt i, hvordan du kan bruge dine ressourcer og potentialer.

For at få lagt et fødselshoroskop kræver det, at du kender dit fødselstidspunkt, dato, år og sted.

Ud fra disse oplysninger opstår en tegning (horoskopet), der viser dit forhold til alt muligt i livet (parforhold, arbejde, søskende, venner, følelser m. m).

Når du lærer disse symboler at kende, og ser dem fungere i praksis, vil du få et helt nyt syn på dig selv.

Fødselshoroskop + 1 år frem 950,-